Centrum Komunikacji Klinicznej

Aktualności

Biuro CKK

Konferencja „Wy(!)kluczenie(?) – konteksty, następstwa, sposoby przeciwdziałania”, Bydgoszcz 2019

Dr Anna Ratajska (CKK UKW) wygłosi prelekcję pt. Wykluczenie edukacyjne jako element wykluczenia społecznego.

VIII Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Wrocław 2019

W dniach 11-13 października 2019 roku we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia odbędzie się zjazd przedstawicieli środowiska pracowników opieki zdrowotnej organizowany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej.

II Ogólnopolska Konferencja Rehabilitacji, (Neuro)Ortopedii i Komunikacji Medycznej, Łódź 2019

W dniach 9-10 maja 2019 roku w Łodzi odbędzie się konferencja naukowa nt. rehabilitacji, ortopedii i komunikacji medycznej, której Centrum Komunikacji Klinicznej na UKW jest współorganizatorem.

Medyczna środa w Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy”, Toruń

W ramach spotkań zatytułowanych Medyczne środy w minioną środę, 3 kwietnia 2019 roku, wykład poprowadziła lek. Agnieszka Nowakowska-Arendt wspólnie z dr n. hum. Anną Ratajską. Tematem prezentacji była relacja pomiędzy lekarzem a pacjentem.