Spotkanie Centrum Komunikacji Klinicznej

  • 06 marca 2014

Centrum Komunikacji Klinicznej wraz z Teaching Committee of European Association for Communication in Healthcare zorganizowały spotkanie, które poprowadził dr Jonathan Silverman (University of Cambridge; President of European Association for Communication in Healthcare), prof. Paul Kinnersley (Cardiff University; European Association for Communication in Healthcare) oraz dr Cadja Bachmann (University Medical Center Hamburg-Eppendorf; Vice-President of Teaching Committee of EACH). Odbyło się ono 14 i 15 marca 2014 w Bydgoszczy.

tEACH stworzył projekt rozwoju programów nauczania w zakresie komunikacji klinicznej pracowników opieki zdrowotnej, dla tych krajów w Europie, które obecnie mają te programy w formie szczątkowej. Udało nam się pozyskać pomoc tEACH dla Polski w tym zakresie. Dzięki temu będą z nami współpracowali czołowi specjaliści – nauczyciele umiejętności komunikowania się z różnych krajów. Będzie to współpraca na zasadzie pomagania nam, osobom zajmującym się nauczaniem komunikacji klinicznej w Polsce, w rozwijaniu programów nauczania i dostosowywaniu ich do własnych zasobów i potrzeb w naszym kraju.

Cele

Spotkanie ma na celu zapoznanie się ze sposobami pracy osób, które w Polsce zajmują się nauczaniem komunikacji w opiece zdrowotnej oraz ocenę ich potrzeb i oczekiwań w zakresie dalszego kształcenia się, aby to nauczanie było zgodne z najnowszą wiedzą oraz wypracowanymi standardami. Będzie to pierwsze spotkanie, z planowanego cyklu szkoleń.

Kolejne działania

Efektem spotkania będzie możliwie kompletna diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli komunikacji klinicznej w Polsce. Kolejnym etapem realizowanych przez tEACH oraz CKK działań, będzie zaprojektowanie warsztatów zgodnych z oczekiwaniami oraz potrzebami osób nauczających umiejętności komunikowania się w opiece zdrowotnej w Polsce. Następnym etapem będzie przeprowadzenie warsztatów przez specjalistów – członków tEACH, oraz ich ewaluacja. Ostatecznym celem podjętych działań jest wykształcenie trenerów komunikacji klinicznej, którzy będą rozwijali ideę nauczania umiejętności komunikacyjnych zgodnie ze światowymi standardami w całej Polsce. 
Informacje: tEACHspotkanie@gmail.com.

Przewodniczący Rady Programowej CKK oraz Zespół tEACH Network Poland
prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek
K. Jankowska
M. Lewandowska
A. Ratajska

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Centrum Komunikacji Klinicznej

ul. J. K. Chodkiewicza 30, tel. 52 341 91 00