Kurs: Train the trainers - Developing the Train the Trainer Team

  • 10 lutego 2015

Centrum Komunikacji Klinicznej we współpracy z tEACH zorganizowało kurs Train the Trainers pt. „Developing the Train the Trainer Team”, który odbył się w dniach 13-15 lutego 2015 r. w Instytucie Psychologii UKW.

Kurs poprowadził Przewodniczący European Association for Communication in Healthcare, Dr Jonathan Silverman, symulowanym pacjentem była Kimberly Taylor. Jest to ważne wydarzenie promujące ideę komunikacji klinicznej w Polsce, a udział w nim wzięli nauczyciele komunikacji klinicznej z różnych ośrodków akademickich w Polsce, którzy uczestniczą w kursie Train the Trainer.

fot. A. Obiała

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Centrum Komunikacji Klinicznej

ul. J. K. Chodkiewicza 30, tel. 52 341 91 00