Spotkanie sieci EACH Polska

  • 30 marca 2015

Centrum Komunikacji Klinicznej zorganizowało w dniach 18-19 kwietnia 2015 r. czwarte spotkanie Sieci EACH Polska. Spotkanie obyło się w budynku F w sali 58 na II piętrze w Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, przy ul. Jagiellońskiej 13-15.

Pierwszego dnia organizatorzy przewidzieli pracę w grupach, a drugiego warsztaty. W czasie spotkania członkowie Sieci skoncentrowali się na kontynuacji realizowanych w podgrupach działań, które mają na celu popularyzację idei komunikacji klinicznej, kształcenie specjalistów w tej dziedzinie oraz wprowadzenie europejskich standardów kształcenia we wszystkich uczelniach medycznych w Polsce, a także wzięli udział w warsztatach.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Centrum Komunikacji Klinicznej

ul. J. K. Chodkiewicza 30, tel. 52 341 91 00