Konferencja o komunikacji klinicznej

  • 17 lipca 2015

Zapraszamy do udziału w pierwszej Międzynarodowej Konferencji Komunikacja kliniczna - współczesne standardy nauczania, która odbędzie się w dniach 24-25 września 2015 roku w Krakowie. Konferencja jest współorganizowana przez Centrum Komunikacji Klinicznej w Bydgoszczy.

Podczas konferencji zostaną przedstawione metody nauczania komunikacji z pacjentami wykorzystywane na świecie i w Polsce. Swoją wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie podzielą się eksperci z polskich uniwersytetów medycznych oraz członkowie Europejskiego Towarzystwa ds. Komunikacji w Opiece Zdrowotnej (EACH), m. in. prof. Jonathan Silverman (Prezydent EACH, Wielka Brytania), prof. Evelyn van Weel-Baumgarten (Prezydent-Elekt EACH, Holandia) i prof. Marcy Rosenbaum (Przewodnicząca Komitetu ds. Nauczania EACH, USA).

Oprócz wykładów uczestnicy konferencji będą mogli wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez polskich i zagranicznych nauczycieli komunikacji klinicznej.

Organizatorzy:

  • Centrum Komunikacji Klinicznej w Bydgoszczy
  • Collegium Medicum UJ w Krakowie
  • Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej CM UMK w Bydgoszczy
  • Medycyna Praktyczna
  • tEACH
  • Zakład Psychopatologii i Diagnozy Klinicznej UKW w Bydgoszczy

Informacje i program konferencji na stronie: szkolenia.mp.pl

Pobierz pliki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Centrum Komunikacji Klinicznej

ul. J. K. Chodkiewicza 30, tel. 52 341 91 00