Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Edukacji Nauczycieli

  • 10 lipca 2018

Mamy przyjemność poinformować, że na początku lipca Centrum Komunikacji Klinicznej podpisało list intencyjny z Miejskim Ośrodkiem Edukacji Nauczycieli w zakresie współpracy dotyczącej nauczania umiejętności komunikowania się.

Współpraca ma na celu podejmowanie działań dotyczących prowadzenia diagnozy postaw prozdrowotnych i aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i nauczycieli, diagnozy umiejętności komunikowania się nauczycieli, badania potrzeb szkoleniowych i realizacji projektów i warsztatów wspierających szkoły w obszarze wzrostu efektywności kształcenia i wychowywania oraz umiejętności kluczowych uczniów i nauczycieli, a także upowszechnienia wyników prowadzonych badań.

 

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Centrum Komunikacji Klinicznej

ul. J. K. Chodkiewicza 30, tel. 52 341 91 00