Umowa o współpracy z MOEN

  • 16 października 2018

Na początku października Uniwersytet Kazimierza Wielkiego zawarł umowę o współpracy z Miejskim Ośrodkiem Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Centrum Komunikacji Klinicznej będzie koordynować współpracę między instytucjami.

Współpraca między CKK UKW a MOEN zakłada:

  • wspólne konsultowanie i opracowywanie programów badań naukowych oraz prowadzenie diagnoz w środowisku szkolnym,
  • wspólne przygotowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych dla nauczycieli,
  • promowanie wydarzeń dotyczących budowania pozytywnych postaw w zakresie aktywności prozdrowotnej i aktywności fizycznej oraz umiejętności komunikowania się,
  • organizowanie wspólnych konferencji, sympozjów, warsztatów i seminariów.
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Centrum Komunikacji Klinicznej

ul. J. K. Chodkiewicza 30, tel. 52 341 91 00