Centrum Komunikacji Klinicznej

VIII Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Wrocław 2019

Serdecznie zapraszamy do udziału w sesji w całości poświęconej komunikacji klinicznej – pomiędzy lekarzem a pacjentem, która odbędzie się w pierwszym dniu zjazdu, 11 października, w godzinach 9:00-11:30.

Sesji przewodniczy dr hab. Maria Magdalena Bujnowska-Fedak, tematyka sesji obejmuje bardzo ciekawe różnorodne wystąpienia:

  • Dlaczego rozmawianie na tematy dotyczące końca życia jest tak trudne? Jak to ułatwić? Wytyczne i protokoły komunikacyjne, dr n. hum. Anna Ratajska

  • Rozmawianie z dziećmi o rozpoznanej chorobie nowotworowej i leczeniu, prof. dr hab. Marzena Samardakiewicz

  • Jak poprawić komunikację lekarza ze starszym pacjentem? dr hab. Maria Magdalena Bujnowska-Fedak

  • Zaburzenia w komunikacji z młodzieżą uzależnioną (nomofobia, zespół uzależnienia od internetu), dr n. med. Urszula Grata-Borkowska

  • Komunikowanie się lekarza z agresywnym pacjentem i/lub członkiem jego rodziny, dr hab. Bożena Mroczek

  • Wytyczne Calgary-Cambridge – umiejętności, które pomagają czy utrudniają pracę w gabinecie lekarza rodzinnego, dr n. hum. Magdalena Horodeńska, dr n. med. Maja Chrzanowska-Wąsik

  • Czynniki chroniące i promujące dobrostan lekarzy w warunkach zróżnicowanej ekspozycji na stres i ryzyko wypalenia zawodowego, prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz

Ponadto serdecznie zapraszamy uczestników kongresu do udziału w warsztacie komunikacji, który odbędzie się po sesji. Temat warsztatu dotyczy przekazywania złych wiadomości o diagnozie i rokowaniu - dzieciom, ich rodzicom, rodzeństwu. Warsztat poprowadzą mgr Iwona Popielarz i dr n. hum. Anna Ratajska.

Zwieńczeniem dnia będzie spotkanie Sieci EACH Network, która zrzesza badaczy i nauczycieli komunikacji klinicznej w Polsce. Serdecznie zapraszamy do wysłuchania nad czym aktualnie pracujemy i włączenia się w szerzenie idei komunikacji w opiece zdrowotnej wszystkich zainteresowanych.

 

Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce Program szczegółowy na stronie internetowej kongresu>>.