Centrum Komunikacji Klinicznej

Warsztaty dla lekarzy dotyczące doskonalenia umiejętności komunikowania się z pacjentem (1) Warsztaty dla lekarzy dotyczące doskonalenia umiejętności komunikowania się z pacjentem (1)

Warsztaty dla lekarzy dotyczące doskonalenia umiejętności komunikowania się z pacjentem (1)

Warsztaty zostały zorganizowane dla dwóch grup lekarzy w ramach realizacji grantu badawczego z programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „DIALOG”. Spotkania miały charakter praktyczny i dotyczyły doskonalenia umiejętności pozwalających zbudować taki kontakt z pacjentem, który zwiększy efektywność leczenia i przyczyni się do zapewnienia wyższej jakości opieki zdrowotnej.

Warsztat poprowadziły dr Anna Ratajska (Kierownik projektu) oraz dr Magdalena Horodeńska (UM Lublin). 

DIALOGMNiSW