Centrum Komunikacji Klinicznej

Warsztaty dla lekarzy dotyczące doskonalenia umiejętności komunikowania się z pacjentem (2) Warsztaty dla lekarzy dotyczące doskonalenia umiejętności komunikowania się z pacjentem (2)

Warsztaty dla lekarzy dotyczące doskonalenia umiejętności komunikowania się z pacjentem (2)

Warsztaty zostały zorganizowane dla jednej, wybranej losowo, grupy lekarzy w ramach realizacji grantu badawczego z programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „DIALOG”. Spotkanie ponownie miało praktyczny charakter i dotyczyło doskonalenia umiejętności pozwalających zbudować taki kontakt z pacjentem, który zwiększy efektywność leczenia i przyczyni się do zapewnienia wyższej jakości opieki zdrowotnej.

Warsztat poprowadziły dr Anna Ratajska (Kierownik projektu) oraz dr Magdalena Horodeńska (UM Lublin).

DIALOGMNiSW