Centrum Komunikacji Klinicznej

Kardiologia Prewencyjna, Kraków 2019 Kardiologia Prewencyjna, Kraków 2019

Kardiologia Prewencyjna, Kraków 2019

W dniach 22-23 listopada 2019 roku w Krakowie miała miejsce kolejna odsłona konferencji zatytułowanej Kardiologia Prewencyjna.

Stałym punktem konferencji jest Sesja Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej PTK. W tym roku tematem przewodnim sesji była kompleksowa opieka w chorobach układu sercowo-naczyniowego i miejsce pielęgniarki w tym zakresie. Dr Anna Ratajska (CKK UKW) została zaproszona do wygłoszenia podczas tej sesji prelekcji, której tytuł brzmi Komunikacja interpersonalna pielęgniarka-pacjent. Została również członkiem Rady Naukowej konferencji.

Szczegółowy program, galeria oraz informacje na temat konferencji są dostępne na stronie>>.

Kardiologia Prewencyjna 2019