Centrum Komunikacji Klinicznej

International Association for Communication in Healthcare

EACH Homepage>>

W roku 2013 przekonaliśmy ekspertów z tEACH, że to właśnie w Polsce warto zrealizować grant, który ma służyć rozwojowi nauczania komunikacji klinicznej opartego na wynikach badań (evidence based). Centrum Komunikacji Klinicznej współpracuje z tEACH w ramach realizacji grantu Pilot Project Poland: Train the trainers courses. Członkiem tEACH jest dr Anna Ratajska, która jest również Pełnomocnikiem Rektora ds. CKK w UKW, zatem mamy zapewniony szybki i bezpośredni przepływ informacji.

Zakres działań realizowanych przez nas we współpracy z tEACH :

  1. obsługa organizacyjna kursów,
  2. dbanie o przepływ informacji pomiędzy prowadzącymi kursy członkami  tEACH a uczestnikami,
  3. organizowanie naboru do grupy osób, które zostaną wyszkolone, aby zostać nauczycielami komunikacji klinicznej,
  4. organizowanie kolejnych kursów dla nauczycieli komunikacji klinicznej znajdujących się w procesie kształcenia,
  5. organizowanie naboru do grupy nauczycieli komunikacji klinicznej, którzy zostaną wyszkoleni, aby zostać trenerami komunikacji klinicznej,
  6. przekazywanie informacji uczestnikom kursów Train the Trainers.

Przy wsparciu ekspertów z tEACH, zaangażowanych w projekt Pilot Project Poland, utworzyliśmy sieć nauczycieli komunikacji klinicznej EACH Network Poland.

Podczas pierwszego spotkania ekspertów tEACH z nauczycielami komunikacji klinicznej w Polsce wspólnie uznaliśmy, że CKK będzie administracyjnym centrum EACH Sieć Polska (ang. EACH Poland Network), jak i wszelkich innych działań podejmowanych przez EACH w Polsce (List Jonathana Silvermana, Przewodniczącego EACH, Newsletter nr 1).