Badania

Badania naukowe w obszarze komunikacji klinicznej prowadzone są na świecie od ponad 30 lat, a ich wyniki są dla nas źródłem cennych informacji. Poprzez własną działalność badawczą i udział w badaniach międzynarodowych mamy obecnie możliwość poszerzania tej wiedzy i realnego wpływania na to, w jaki sposób komunikujemy się z naszymi pacjentami.

Prowadzimy badania nad komunikacją kliniczną – umiejętnościami, które posiadają pracownicy opieki zdrowotnej, dzięki czemu mamy możliwość identyfikacji obszarów wymagających udoskonalenia. Obecnie prowadzimy badania w obszarze edukacji medycznej, których celem jest ocena Health Professions Core Communication Curriculum – standardów nauczania komunikacji klinicznej w Polsce, a następnie planujemy ich adaptację do warunków polskich. Podobne badania prowadzone są przez naszych kolegów z tEACH (Teaching Committee of European Communication in Healthcare) z Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz Portugalii.

Zajmujemy się również szerzeniem wiedzy na temat komunikacji klinicznej na gruncie polskim, zwłaszcza w obrębie badań naszych kolegów i koleżanek z Sieci EACH Poland Network. Więcej na ten temat w zakładce Współpraca oraz Biblioteka Komunikacji Klinicznej.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Centrum Komunikacji Klinicznej,

ul. J.K. Chodkiewicza 30, tel. 52 341 91 00