Szkolenia

Prowadzimy kursy i szkolenia, podczas których uczymy jak skutecznie komunikować się z pacjentem, jego rodziną oraz członkami zespołu terapeutycznego.

 

Dla kogo?

Naszym celem jest dotarcie do jak najszerszego grona profesjonalistów. Uczestnikami naszych szkoleń są zarówno osoby rozpoczynające pracę, jak i doświadczeni praktycy wykonujący głównie zawód lekarza, pielęgniarki/ pielęgniarza, psychologa, farmaceuty, fizjoterapeuty, stomatologa czy dietetyka, ale również inne osoby pracujące w zawodach wymagających stałego kontaktu z drugim człowiekiem.

 

Jak?

Nauczamy zgodnie z podejściem opartym na nauczaniu umiejętności (ang. skills-based approach). W tym celu wykorzystujemy metody, które znajdują swoje potwierdzenie w badaniach empirycznych (ang. evidence based) i działamy zgodnie z podejściem skoncentrowanym na pacjencie (ang. patient-centered). Nasi kursanci doskonalą swoje umiejętności ucząc się przez doświadczenie (ang. experiential teaching). Taki model kształcenia umożliwia uczestnikom zdobycie wiedzy dotyczącej umiejętności komunikowania się, zastosowanie jej w praktyce oraz ugruntowanie i wiedzy, i umiejętności poprzez omówienie i udzielenie informacji zwrotnej (ang. feedback).

Preferowanym przez nas sposobem współpracy jest przygotowywanie programów szkoleń dopasowanych do indywidualnych potrzeb ich odbiorcy. Kształcimy według najlepszych światowych standardów, ściśle określonych zasad oraz transparentnych procedur.

 

Co można zyskać?

Uczestnicy szkolenia uzyskują podstawową wiedzę z zakresu komunikowania się z pacjentem w oparciu o stosowane modele konsultacji, poznają specjalistyczne umiejętności komunikowania się z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych opracowanych przez ekspertów oraz rozwijają kompetencje umożliwiające im prowadzenie efektywnych, skoncentrowanych na kliencie konsultacji.

Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat uczestnictwa zawierający informacje na temat liczby godzin szkolenia oraz jego tematyki.

 

Oferta

Obecnie nasza stała oferta obejmuje cztery podstawowe szkolenia.

  1. Komunikowanie się w opiece zdrowotnej. Podstawowe umiejętności komunikowania się z pacjentem w teorii i praktyce
  2. Przekazywanie niepomyślnych informacji
  3. Nawiązywanie i utrzymywanie relacji z pacjentem
  4. Radzenie sobie w sytuacji trudnej

 

 

 

Co usłyszę, zapomnę. Co zobaczę, zapamiętam. Co sam zrobię, zrozumiem.

Konfucjusz                                    

 

 


 

Dodatkowo podejmujemy się również działalności szkoleniowej w ramach współpracy z konkretnymi placówkami, zgłaszającymi potrzebę dokształcenia w dziedzinie komunikacji. Takie szkolenia są realizowanie wyłącznie w odpowiedzi na indywidualne zapotrzebowanie. Więcej na temat naszej aktualnej działalności pozaszpitalnej w zakładce Aktualności.

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Centrum Komunikacji Klinicznej

ul. J. K. Chodkiewicza 30, tel. 52 341 91 00