Centrum Komunikacji Klinicznej

Działalność Centrum

Działalność Centrum obejmuje dwa zakresy. Jednostka powstała w celu prowadzenia badań naukowych i zgłębiania zagadnienia komunikacji klinicznej. Jednocześnie staramy się reagować na rosnące potrzeby lekarzy i specjalistów pracujących w opiece zdrowotnej w zakresie doskonalenia umiejętności komunikowania się z pacjentami, dlatego dysponujemy szeroką ofertą szkoleniową.

 


Badania

Badania naukowe w obszarze komunikacji klinicznej prowadzone są na świecie od ponad 30 lat, a ich wyniki są dla nas źródłem cennych informacji. Poprzez własną działalność badawczą i udział w badaniach międzynarodowych mamy obecnie możliwość poszerzania tej wiedzy i realnego wpływania na to, w jaki sposób komunikujemy się z naszymi pacjentami.

Prowadzimy badania nad komunikacją kliniczną – umiejętnościami, które posiadają pracownicy opieki zdrowotnej, dzięki czemu mamy możliwość identyfikacji obszarów wymagających udoskonalenia. Obecnie prowadzimy badania w obszarze edukacji medycznej, których celem jest ocena Health Professions Core Communication Curriculum – standardów nauczania komunikacji klinicznej w Polsce, a następnie planujemy ich adaptację do warunków polskich. Podobne badania prowadzone są przez naszych kolegów z tEACH (Teaching Committee of European Communication in Healthcare) z Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz Portugalii.

Równocześnie badamy Percepcję nauczania i uczenia się umiejętności komunikowania się wśród studentów przygotowujących się do wykonywania zawodu lekarza, pielęgniarki, ratownika medycznego, fizjoterapeuty oraz psychologa.

Ponadto w 2018 roku nasz projekt badawczy pt. Doskonalenie umiejętności komunikowania się lekarzy z pacjentami innowacyjną drogą do zapewnienia wyższej jakości opieki zdrowotnej, lepszych wyników leczenia pacjentów oraz obniżenia kosztów leczenia został zatwierdzony do finansowania w programie DIALOG Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Badania są obecnie w fazie realizacji.

Zajmujemy się również szerzeniem wiedzy na temat komunikacji klinicznej na gruncie polskim, zwłaszcza w obrębie badań naszych kolegów i koleżanek z Sieci EACH Poland Network. Więcej na ten temat w zakładce Biblioteka Komunikacji Klinicznej.

 


Szkolenia

Prowadzimy kursy i szkolenia, podczas których uczymy jak skutecznie komunikować się z pacjentem, jego rodziną oraz członkami zespołu terapeutycznego.

Dla kogo?

Naszym celem jest dotarcie do jak najszerszego grona profesjonalistów. Uczestnikami naszych szkoleń są zarówno osoby rozpoczynające pracę, jak i doświadczeni praktycy wykonujący głównie zawód lekarza, pielęgniarki/ pielęgniarza, psychologa, farmaceuty, fizjoterapeuty, stomatologa czy dietetyka, ale również inne osoby pracujące w zawodach wymagających stałego kontaktu z drugim człowiekiem.

Jak?

Nauczamy zgodnie z podejściem opartym na nauczaniu umiejętności (ang. skills-based approach). W tym celu wykorzystujemy metody, które znajdują swoje potwierdzenie w badaniach empirycznych (ang. evidence based) i działamy zgodnie z podejściem skoncentrowanym na pacjencie (ang. patient-centered). Nasi kursanci doskonalą swoje umiejętności ucząc się przez doświadczenie (ang. experiential teaching). Taki model kształcenia umożliwia uczestnikom zdobycie wiedzy dotyczącej umiejętności komunikowania się, zastosowanie jej w praktyce oraz ugruntowanie i wiedzy, i umiejętności poprzez omówienie i udzielenie informacji zwrotnej (ang. feedback).

Preferowanym przez nas sposobem współpracy jest przygotowywanie programów szkoleń dopasowanych do indywidualnych potrzeb ich odbiorcy. Kształcimy według najlepszych światowych standardów, ściśle określonych zasad oraz transparentnych procedur.

Co można zyskać?

Uczestnicy szkolenia uzyskują podstawową wiedzę z zakresu komunikowania się z pacjentem w oparciu o stosowane modele konsultacji, poznają specjalistyczne umiejętności komunikowania się z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych opracowanych przez ekspertów oraz rozwijają kompetencje umożliwiające im prowadzenie efektywnych, skoncentrowanych na kliencie konsultacji.

Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat uczestnictwa zawierający informacje na temat liczby godzin szkolenia oraz jego tematyki.

 

Co usłyszę, zapomnę. Co zobaczę, zapamiętam. Co sam zrobię, zrozumiem.

Konfucjusz