Centrum Komunikacji Klinicznej

EACH Poland Network

Pełna nazwa naszej Sieci to EACH Poland Network for Teaching and Research in Communication, jednak zwyczajowo używamy nazwy skróconej: EACH Poland Network.

W dniach 14-15 marca 2014 r. w Bydgoszczy odbyło się spotkanie ekspertów tEACH oraz nauczycieli komunikacji klinicznej w Polsce, które zapoczątkowało narodziny naszej Sieci. Podczas tego spotkania uznaliśmy, że CKK będzie administracyjnym centrum EACH Poland Network i udostępni w swoim serwisie internetowym przestrzeń, na której będzie zamieszczać informacje dotyczące działań i aktywności podejmowanych przez członków Sieci EACH Poland Network.

 

CELE I MISJA SIECI

Celem funkcjonowania Sieci jest umożliwienie nauczycielom i badaczom komunikacji klinicznej z całej Polski wymiany informacji, dzielenia się doświadczeniem i osiągnięciami oraz doskonalenia własnych kompetencji w tym zakresie poprzez prowadzenie, jak i uczestniczenie w warsztatach z zakresu komunikacji klinicznej. Zmierzamy do utworzenia bardzo aktywnej grupy roboczej, której praktyczne wyniki pracy posłużą nam wszystkim i zmotywują do podejmowania działań na rzecz poprawy opieki nad pacjentem.

tEACH – ekspercka podkomisja EACH do spraw nauczania – zgodziła się być naszym przewodnikiem i mentorem, wspierającym prace i udzielającym aktywnego wsparcia. Jonathan Silverman, Cadja Bachmann i Paul Kinnersley stwierdzili, że z wielką chęcią zaangażują się w te działania wspólnie ze swoimi kolegami z tEACH.

Spotkania członków sieci EACH Poland Network organizowane są zazwyczaj podczas konferencji lub kongresów, co dla wielu z nas jest dodatkowym czynnikiem motywującym do aktywnego angażowania się w działalność w ramach Sieci.

Podczas pierwszego spotkania Sieci uznaliśmy, iż najlepszym rozwiązaniem będzie utworzenie sieci, w ramach której będziemy współpracować przez kolejne lata. Organizacja ta jest otwarta dla wszystkich nauczycieli i badaczy komunikacji klinicznej w Polsce.