Centrum Komunikacji Klinicznej

EACH Polska

Polski oddział EACH został utworzony w czerwcu 2014r. Po pierwszym spotkaniu członków Sieci EACH Network Poland uczestnicy zareagowali entuzjastycznie, zapisało się wiele osób, zatem automatycznie został utworzony nasz oddział (warunkiem utworzenia oddziału EACH jest obecność co najmniej 5 członków EACH w danym kraju). Zgodnie z przepisami EACH, dało nam to możliwość, aby przedstawiciel Polski zasiadł w Komitecie Sterującym EACH (the Steering Committee of EACH), dzięki czemu nasz głos będzie brany pod uwagę w działaniach planowanych przez EACH na skalę europejską. Wszyscy polscy członkowie EACH otrzymali prawo głosowania w wyborach krajowego reprezentanta (National Representative) oraz zastępcy krajowego reprezentanta (Deputy National Representative), których kadencja trwa 2 lata.

W wyniku pierwszych wyborów krajowym reprezentantem została dr Anna Ratajska, a zastępcą krajowego reprezentanta dr Marta Biedka. W wyniku wyborów, które odbyły się 17 czerwca 2016 roku funkcję KR EACH przez kolejne 2 lata pełnić będzie dr Anna Ratajska a funkcję ZKR EACH mgr Magdalena Horodeńska. Aktualnie funkcję Krajowego Reprezentanta pełni Magdalena Horodeńska.

Podczas pierwszego spotkania ekspertów tEACH z nauczycielami komunikacji klinicznej w Polsce wspólnie uznaliśmy, że CKK będzie zarówno administracyjnym centrum EACH Network Poland, jak i wszelkich innych działań podejmowanych przez EACH w Polsce (List Jonathana Silvermana, Przewodniczącego EACH, Newsletter nr 1).

 

CELE I MISJA

EACH Polska jest oddziałem EACH, Europejskiego Stowarzyszenia ds. Komunikacji w Opiece Zdrowotnej – zatem realizujemy cele EACH. Naszym wspólnym ogólnym celem jest promowanie skutecznego, zorientowanego na pacjenta komunikowania się w opiece zdrowotnej. Oferujemy wsparcie merytoryczne w kwestiach dotyczących komunikowania się z pacjentami, członkami ich rodzin, członkami zespołu terapeutycznego oraz kadry zarządzającej, które poparte jest wynikami badań naukowych (evidence besed).

Prowadzimy działania w trzech zasadniczych obszarach. Są to:

  • badania,
  • nauczanie,
  • implementacja.

Skupiamy się szczególnie na wspieraniu rozwoju nauczania i prowadzenia badań w obszarze komunikacji klinicznej w naszym kraju. Nasza działalność badawcza wykracza również poza granice Polski.

Uczestniczymy w badaniach międzynarodowych – trwają prace badawcze nad percepcją standardów nauczania zawartych w HPCCC wśród studentów medycyny, pielęgniarstwa, fizjoterapii oraz stomatologii w Polsce, Portugalii, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Promujemy wprowadzanie standardów nauczania opartych na wynikach badań naukowych (evidence based), nauczanie oparte na doświadczeniu (experiental teaching), wzajemnej wymianie wiedzy oraz stymulowaniu się do rozwoju.

 

DOŁĄCZ DO NAS

Członkostwo w EACH Polska

Osoby, które przystąpią do międzynarodowego stowarzyszenia EACH automatycznie staną się członkami EACH Polska. Członkostwo w EACH jest płatne.

EACH Homepage>>

 

Członkostwo w EACH

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie EACH w zakładce Membership>>

Aby zostać członkiem EACH, należy:

  1. Wypełnić zamieszczony na stronie EACH  formularz i wysłać go.
  2. Wnieść opłatę członkowską za pomocą przelewu bankowego.

 

Aktualna opłata członkowska wynosi:

  • £125 - opłata obejmuje egzemplarz w wersji papierowej oraz dostęp online do czasopisma Patient Education & Counseling.
  • £105 - obejmuje dostęp online do czasopisma Patient Education & Counseling.


 

Opłaty zniżkowe są przewidziane dla zarejestrowanych studentów studiów doktoranckich:

  • £105 - opłata obejmuje egzemplarz w wersji papierowej oraz dostęp online do czasopisma Patient Education & Counseling.
  • £95 - opłata obejmuje dostęp online do czasopisma Patient Education & Counseling,

oraz studentów przed uzyskaniem dyplomu:

  • £80 - opłata obejmuje dostęp online do czasopisma Patient Education & Counseling.

Potwierdzenie statusu studenta poświadczone przez daną jednostkę
 organizacyjną uczelni (np. instytut, wydział itp.) należy wysyłać z każdą kolejną opłatą roczną.

Opłaty można dokonać przy rejestracji bezpośrednio na stronie EACH. Przed dokonaniem przelewu należy upewnić się czy podane dane są aktualne!

Dodatkowe informacje na temat opłat członkowskich są dostępne na stronie w zakładce Membership Fee>>