Cele i misja oddziału

EACH Polska jest oddziałem EACH, Europejskiego Stowarzyszenia ds. Komunikacji w Opiece Zdrowotnej – zatem realizujemy cele EACH. Naszym wspólnym ogólnym celem jest promowanie skutecznego, zorientowanego na pacjenta komunikowania się w opiece zdrowotnej. Oferujemy wsparcie merytoryczne w kwestiach dotyczących komunikowania się z pacjentami, członkami ich rodzin, członkami zespołu terapeutycznego oraz kadry zarządzającej, które poparte jest wynikami badań naukowych (evidence besed).

Prowadzimy działania w trzech zasadniczych obszarach. Są to:

  • badania,
  • nauczanie,
  • implementacja.

Skupiamy się szczególnie na wspieraniu rozwoju nauczania i prowadzenia badań w obszarze komunikacji klinicznej w naszym kraju. Nasza działalność badawcza wykracza również poza granice Polski.

Uczestniczymy w badaniach międzynarodowych – trwają prace badawcze nad percepcją standardów nauczania zawartych w HPCCC wśród studentów medycyny, pielęgniarstwa, fizjoterapii oraz stomatologii w Polsce, Portugalii, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Promujemy wprowadzanie standardów nauczania opartych na wynikach badań naukowych (evidence based), nauczanie oparte na doświadczeniu (experiental teaching), wzajemnej wymianie wiedzy oraz stymulowaniu się do rozwoju.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Centrum Komunikacji Klinicznej,

ul. J.K. Chodkiewicza 30, tel. 52 341 91 00