Aktualności

O centrum

Centrum Komunikacji Klinicznej to międzyuczelniana jednostka naukowo-badawcza Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Ogólnym celem podejmowanych przez nas działań badawczych i dydaktycznych jest poprawa jakości komunikacji między pracownikami opieki zdrowotnej a pacjentami. Dlatego za priorytetowe uznaliśmy:

  • prowadzenie badań w obszarze komunikacji klinicznej w celu identyfikacji i poprawienia/ rozwinięcia jej słabszych obszarów,
  • nauczanie studentów medycyny oraz pracowników opieki zdrowotnej umiejętności komunikowania się,
  • opracowanie programów nauczania komunikacji klinicznej, uwzględniających standardy zindywidualizowanej opieki nad pacjentem w celu zapewnienia lepszej i bardziej efektywnej opieki zdrowotnej,
  • tworzenie narzędzi do wykorzystania przez nauczycieli komunikacji klinicznej w pracy dydaktycznej ze swoimi studentami.

Jesteśmy platformą współpracy dla uniwersytetów medycznych, służymy wsparciem merytorycznym nauczycielom komunikacji klinicznej oraz stanowimy ogniwo łączące członków Polskiej Sieci EACH, która zrzesza nauczycieli i badaczy komunikacji klinicznej z całej Polski.

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy wraz z nami chcą zdobywać wiedzę i doskonalić swoje umiejętności komunikowania się. Okazją ku temu są spotkania członków naszej Sieci, podczas których prowadzimy warsztaty, wymieniamy się wiedzą oraz informacjami praktycznymi.

Centrum organizuje również szkolenia dla pracowników opieki zdrowotnej, które pozwalają uczestnikom na utrwalenie i pogłębienie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności komunikowania się. Uczymy przez doświadczenie!

Kontakt

Centrum Komunikacji Klinicznej
ul. J. K. Chodkiewicza 30
(budynek główny, p. 5A;
wejście przez pokój nr 5 lub 6)
85-064 Bydgoszcz

mgr Magdalena Pawlikowska
pawlikowska@ukw.edu.pl
tel. + 48 52 341 91 57

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Centrum Komunikacji Klinicznej

ul. J. K. Chodkiewicza 30, tel. 52 341 91 00