EACH Poland

Polski oddział EACH został utworzony w czerwcu 2014r. Po pierwszym spotkaniu członków Sieci EACH Network Poland uczestnicy zareagowali entuzjastycznie, zapisało się wiele osób, zatem automatycznie został utworzony nasz oddział (warunkiem utworzenia oddziału EACH jest obecność co najmniej 5 członków EACH w danym kraju). Zgodnie z przepisami EACH, dało nam to możliwość, aby przedstawiciel Polski zasiadł w Komitecie Sterującym EACH (the Steering Committee of EACH), dzięki czemu nasz głos będzie brany pod uwagę w działaniach planowanych przez EACH na skalę europejską. Wszyscy polscy członkowie EACH otrzymali prawo głosowania w wyborach krajowego reprezentanta (National Representative) oraz zastępcy krajowego reprezentanta (Deputy National Representative), których kadencja trwa 2 lata.

W wyniku pierwszych wyborów krajowym reprezentantem została dr Anna Ratajska, a zastępcą krajowego reprezentanta dr Marta Biedka. W wyniku wyborów, które odbyły się 17 czerwca 2016 roku funkcję KR EACH przez kolejne 2 lata pełnić będzie dr Anna Ratajska a funkcję ZKR EACH mgr Magdalena Horodeńska. Aktualnie funkcję Krajowego Reprezentanta pełni Magdalena Horodeńska.

Podczas pierwszego spotkania ekspertów tEACH z nauczycielami komunikacji klinicznej w Polsce wspólnie uznaliśmy, że CKK będzie zarówno administracyjnym centrum EACH Network Poland, jak i wszelkich innych działań podejmowanych przez EACH w Polsce (List Jonathana Silvermana, Przewodniczącego EACH, Newsletter nr 1).

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Centrum Komunikacji Klinicznej,

ul. J.K. Chodkiewicza 30, tel. 52 341 91 00