Centrum Komunikacji Klinicznej

O centrum

Centrum Komunikacji Klinicznej (nazwa w języku angielskim: Clinical Communication Centre) jest  dydaktyczno-badawczą jednostką międzyuczelnianą Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.

Centrum zostało utworzone na mocy Porozumienia podpisanego przez obie uczelnie, a następnie 7 stycznia 2014 roku powołane na mocy zarządzenia Rektora UKW nr 25/2013/2014 oraz zarządzenia Rektora UMK nr 194 z 17 grudnia 2013 roku.

Podstawowy zakres działania Centrum obejmuje:

  1. prowadzenie działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej w zakresie komunikacji klinicznej, w szczególności nauczania komunikacji klinicznej;
  2. prowadzenie badań w obszarze opieki zdrowotnej;
  3. budowę i rozwijanie programów nauczania komunikacji klinicznej dla studentów kierunków uprawniających do świadczenia pracy w zakładach opieki zdrowotnej;
  4. udział w tworzeniu narzędzi do stosowania przez wszystkich nauczycieli komunikacji klinicznej w opiece zdrowotnej w Europie.

Centrum działa pod nadzorem merytorycznym The Teaching Committee of European Association for Communication in Healthcare (tEACH) – stowarzyszenia zajmującego się interdyscyplinarnym kształceniem w zakresie komunikacji w opiece zdrowotnej.