Centrum Komunikacji Klinicznej

Kontakt

Pełnomocnik Rektora ds. Centrum na UKW:

dr Anna Ratajska
Instytut Psychologii
aratajska@ukw.edu.pl
aratajska@komunikacjakliniczna.pl

 

Biuro Centrum na UKW: obecnie nieczynne