Newsletter

Biuletyn CKK

Najnowsze doniesienia z pracy członków Sieci i CKK.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Centrum Komunikacji Klinicznej,

ul. J.K. Chodkiewicza 30, tel. 52 341 91 00