Centrum Komunikacji Klinicznej

Oferta szkoleniowa

Obecnie nasza stała oferta obejmuje cztery podstawowe szkolenia.

  1. Komunikowanie się w opiece zdrowotnej. Podstawowe umiejętności komunikowania się z pacjentem w teorii i praktyce
  2. Przekazywanie niepomyślnych informacji
  3. Nawiązywanie i utrzymywanie relacji z pacjentem
  4. Radzenie sobie w sytuacji trudnej

Jednocześnie staramy się reagować na potrzeby różnych grup zawodowych (nie tylko lekarzy czy innych pracowników opieki zdrowotnej), które dostrzegają szansę poprawy efektywności własnej pracy poprzez doskonalenie umiejętności komunikowania się (z pacjentami, klientami czy innymi grupami społecznymi).
W celu indywidualnych ustaleń prosimy o kontakt.