Anna Ratajska

  • 16 listopada 2018

Anna Ratajska, psycholog, psychoterapeuta, nauczyciel komunikacji klinicznej, dr n. hum. w zakresie psychologii.

Pracuje jako adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz w II Klinice Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.

Zarówno teoretycznie, jak i praktycznie zajmuje się problematyką komunikowania się w opiece zdrowotnej. Jest członkiem Teaching Committee of European Association for Communication in Healthcare (tEACH), należy do Sieci EACH Network Poland, prowadzi warsztaty, szkolenia i wykłady dla pracowników opieki zdrowotnej. Naucza komunikacji klinicznej lekarzy, pielęgniarki, psychologów oraz fizjoterapeutów na poziomie kształcenia przed- i podyplomowego. Jest zaangażowana w powstanie i działalność CKK oraz w rozwijanie standardów nauczania komunikacji klinicznej w różnych uczelniach medycznych.

Drugi nurt jej zainteresowań dotyczy psychologii stosowanej, w szczególności psychologii klinicznej i społecznej. W pracy indywidualnej prowadzi terapię osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi oraz pracuje z osobami chorymi somatycznie i ich rodzinami.

W obszarze jej zainteresowań badawczych znajduje się komunikacja kliniczna oraz problematyka psychologicznego funkcjonowania pacjentów chorych somatycznie, w tym również znajdujących się w terminalnej fazie choroby. Skupia się przede wszystkim na osobach chorych kardiologicznie, zwłaszcza na chorych z niewydolnością serca, oraz na pacjentach onkologicznych.

Prywatnie – mama dwóch świetnych dziewczynek, ogrodnik-amator, wielbicielka podróży oraz sportów zimowych i wodnych.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Centrum Komunikacji Klinicznej

ul. J. K. Chodkiewicza 30, tel. 52 341 91 00