Centrum Komunikacji Klinicznej

Doskonalenie umiejętności komunikowania się lekarzy z pacjentami

Tytuł projektu: Doskonalenie umiejętności komunikowania się lekarzy z pacjentami innowacyjną drogą do zapewnienia wyższej jakości opieki zdrowotnej, lepszych wyników leczenia pacjentów oraz obniżenia kosztów leczenia

Celem projektu jest ocena i rozwój umiejętności komunikowania się lekarzy Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy. 

Działania w ramach projektu obejmują:

  • Warsztaty. Podczas prowadzonych warsztatów uczestnicy zapoznają się z aktualnymi osiągnięciami nauki dotyczącymi komunikacji klinicznej – przedstawione zostaną wyniki najnowszych badań z dziedziny oraz ich praktyczne zastosowania.
  • Doskonalenie. Zgodnie z badaniami prowadzonymi na całym świecie od ponad 40 lat, przedstawiona wiedza oraz nauczane umiejętności, w sposób znaczący wpłyną na poprawę efektywności leczenia, wzrost satysfakcji pacjentów oraz członków zespołów terapeutycznych, są bowiem elementem tzw. dobrych praktyk.
  • Pomiary. Planowany projekt będzie pierwszym projektem o tak szerokim zasięgu i jednocześnie pierwszym, w którym prowadzone będzie systematyczne zbieranie danych, co umożliwi uzyskanie realnego obrazu umiejętności komunikowania się pracowników wybranego ośrodka opieki zdrowotnej oraz skuteczność realizowanych warsztatów, lokując planowane badania w nurcie EBP evidence based practice (praktyki opartej na wynikach badań naukowych).
  • System szkoleń dla lekarzy praktyków. Analiza wyników projektu umożliwi opracowanie spójnego systemu szkolenia z zakresu komunikowania się z pacjentem lekarzy w województwie kujawsko-pomorskim. Będzie to kolejny krok w kierunku promowania dobrych praktyk w praktyce klinicznej w oparciu o przyjęte w różnych krajach standardy.
  • Materiały dydaktyczne dla praktyków. Opracowane zostaną materiały dydaktyczne dla lekarzy praktyków w oparciu o problemy, obawy i wątpliwości deklarowane przez lekarzy objętych programem pilotażowym. Materiały te udostępnione zostaną na stronie internetowej CKK, aby zapewnić jak najszerszy dostęp do najnowszej wiedzy naukowej z dziedziny komunikacji klinicznej.

Informacje nt. finansowania>>