Cele i misja Sieci

Celem funkcjonowania Sieci jest umożliwienie nauczycielom i badaczom komunikacji klinicznej z całej Polski wymiany informacji, dzielenia się doświadczeniem i osiągnięciami oraz doskonalenia własnych kompetencji w tym zakresie poprzez prowadzenie, jak i uczestniczenie w warsztatach z zakresu komunikacji klinicznej. Zmierzamy do utworzenia bardzo aktywnej grupy roboczej, której praktyczne wyniki pracy posłużą nam wszystkim i zmotywują do podejmowania działań na rzecz poprawy opieki nad pacjentem.

tEACH – ekspercka podkomisja EACH do spraw nauczania – zgodziła się być naszym przewodnikiem i mentorem, wspierającym prace i udzielającym aktywnego wsparcia. Jonathan Silverman, Cadja Bachmann i Paul Kinnersley stwierdzili, że z wielką chęcią zaangażują się w te działania wspólnie ze swoimi kolegami z tEACH.

Spotkania członków sieci EACH Poland Network organizowane są zazwyczaj podczas konferencji lub kongresów, co dla wielu z nas jest dodatkowym czynnikiem motywującym do aktywnego angażowania się w działalność w ramach Sieci.

Podczas pierwszego spotkania Sieci uznaliśmy, iż najlepszym rozwiązaniem będzie utworzenie sieci, w ramach której będziemy współpracować przez kolejne lata. Organizacja ta jest otwarta dla wszystkich nauczycieli i badaczy komunikacji klinicznej w Polsce.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Centrum Komunikacji Klinicznej,

ul. J.K. Chodkiewicza 30, tel. 52 341 91 00