EACH Poland Network

Pełna nazwa naszej Sieci to EACH Poland Network for Teaching and Research in Communication, jednak zwyczajowo używamy nazwy skróconej: EACH Poland Network.

W dniach 14-15 marca 2014 r. w Bydgoszczy odbyło się spotkanie ekspertów tEACH oraz nauczycieli komunikacji klinicznej w Polsce, które zapoczątkowało narodziny naszej Sieci.

Podczas tego spotkania uznaliśmy, że CKK będzie administracyjnym centrum EACH Poland Network i udostępni w swoim serwisie internetowym przestrzeń, na której będzie zamieszczać informacje dotyczące działań i aktywności podejmowanych przez członków Sieci EACH Poland Network.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Centrum Komunikacji Klinicznej,

ul. J.K. Chodkiewicza 30, tel. 52 341 91 00