Centrum Komunikacji Klinicznej

System Webankieta na UKW

Regulamin korzystania z systemu Webankieta w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Studenci i nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na mocy porozumienia z firmą Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek spółka jawna, mogą bezpłatnie korzystać z systemu ankiet internetowych dostępnego pod adresem www.webankieta.pl na potrzeby badań naukowych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020. Uczelnia aktualnie ma do dyspozycji 20 bezpłatnych kont dla Użytkowników, aktywnych do końca maja 2020 roku.

 

I. Uprawnieni do korzystania z systemu

 1. Do bezpłatnego korzystania z systemu mają prawo studenci i nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w czasie pełnienia zobowiązań formalnych (studenta lub pracownika) wobec Uczelni. Pełnione zobowiązanie jest potwierdzane poprzez posługiwanie się przez potencjalnego Użytkownika systemu pocztą elektroniczną w domenie UKW.
 2. Prowadzenie badań jest możliwe wyłącznie w zakresie wykorzystania ich do prowadzenia badań niekomercyjnych, przyczyniających się do rozwoju nauki oraz zdobywania wykształcenia. Odpowiedzialność za wykorzystanie wyników pozyskanych w ten sposób całkowicie spoczywa na Użytkowniku.

 

II. Procedura korzystania z systemu Webankieta

 1. Aby bezpłatnie utworzyć konto w systemie należy:
  1. wypełnić formularz on-line na stronie www.komunikacjakliniczna.pl (przejdź do formularza>>).
  2. wprowadzić ankietę po uzyskaniu informacji zwrotnej o utworzeniu konta (jak najszybciej)
  3. udostępnić ankietę w pełnym zakresie Administratorowi kont na UKW (pawlikowska@ukw.edu.pl)
 2. Każdy użytkownik zakładający konto w systemie jest zobowiązany do posługiwania się w tym zakresie pocztą elektroniczną w domenie UKW. Wnioski dotyczące adresów e-mail w domenach spoza uczelni nie będą pozytywnie rozpatrywane.
 3. Każdy student oraz nauczyciel akademicki składający on-line wniosek o założenie konta w systemie Webankieta automatycznie wyraża zgodę na:
  1. przetwarzanie następujących danych osobowych: imię, nazwisko, numer telefonu, indeksu, adres e-mail przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  2. przetwarzanie następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail w domenie UKW przez firmę Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek spółka jawna.
 4. Każda ankieta musi zawierać klauzulę zbierania danych osobowych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz możliwość dobrowolnego zaakceptowania ich przetwarzania przez potencjalnego respondenta.
 5. Badanie powinno być prowadzone zgodnie z założeniami proponowanymi na etapie wysyłania formularza (składania wniosku). Wszelkie zmiany należy uzgadniać z Administratorem (pawlikowska@ukw.edu.pl).
 6. Odpowiedzialność merytoryczna za prowadzone badania leży wyłącznie po stronie Studenta i jego Promotora (badanie do pracy dyplomowej) oraz Autora badania (badanie naukowe). Biuro Centrum Komunikacji Klinicznej jest odpowiedzialne za techniczne wsparcie Studentów i Naukowców w zakresie obsługi systemu oraz umożliwienie uprawnionym chętnym bezpłatnego dostępu do systemu.
 7. W przypadku niedopełnienia któregokolwiek z obowiązków Użytkownika (cz. II: pkt. 1, 2, 4) konto będzie zablokowane przez Administratora. W celu odblokowania konta należy skontaktować się z Administratorem (pawlikowska@ukw.edu.pl). W przypadku braku kontaktu Użytkownika z Administratorem w ciągu dwóch tygodni od momentu zablokowania, konto zostanie usunięte.
 8. Konto usunięte nie może być przywrócone/ponownie utworzone.