Centrum Komunikacji Klinicznej

Limity

Informacja o limitach badań jest publikowana raz na miesiąc.

W przypadku wykorzystania limitu w danym miesiącu zostaną Państwo mailowo poinformowani o koniecznym zawieszeniu badań do czasu odnowienia limitu dostępnych ankiet.

Stan na dzień 06.04.2020r.

  • 2000 ankiet
  • 20 kont użytkowników