Centrum Komunikacji Klinicznej

Zespół CKK

dr n. hum. Anna Ratajska
Psycholog, psychoterapeuta, trener komunikacji klinicznej

Anna Ratajska

dr n. hum.
Pracuje jako adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz w II Klinice Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
Zarówno teoretycznie, jak i praktycznie zajmuje się problematyką komunikowania się w opiece zdrowotnej. Jest członkiem Teaching Committee of European Association for Communication in Healthcare (tEACH), należy do Sieci EACH Network Poland, prowadzi warsztaty, szkolenia i wykłady dla pracowników opieki zdrowotnej. Naucza komunikacji klinicznej lekarzy, pielęgniarki, psychologów oraz fizjoterapeutów na poziomie kształcenia przed- i podyplomowego. Jest zaangażowana w powstanie i działalność CKK oraz w rozwijanie standardów nauczania komunikacji klinicznej w różnych uczelniach medycznych.
Drugi nurt jej zainteresowań dotyczy psychologii stosowanej, w szczególności psychologii klinicznej i społecznej. W pracy indywidualnej prowadzi terapię osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi oraz pracuje z osobami chorymi somatycznie i ich rodzinami.
W obszarze jej zainteresowań badawczych znajduje się komunikacja kliniczna oraz problematyka psychologicznego funkcjonowania pacjentów chorych somatycznie, w tym również znajdujących się w terminalnej fazie choroby. Skupia się przede wszystkim na osobach chorych kardiologicznie, zwłaszcza na chorych z niewydolnością serca, oraz na pacjentach onkologicznych.
Prywatnie – mama dwóch świetnych dziewczynek, ogrodnik-amator, wielbicielka podróży oraz sportów zimowych i wodnych.
dr n. med. Magdalena Horodeńska
Psycholog, psychoonkolog, superwizor, trener komunikacji klinicznej

Magdalena Horodeńska

dr n. med.
Aktualnie pracuje jako wykładowca na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, w Zakładzie Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Zarówno teoretycznie, jak i praktycznie zajmuje się problematyką komunikowania się w opiece zdrowotnej. Aktualnie jest Krajowym Przedstawicielem Teaching Committee of European Association for Communication in Healthcare (tEACH) w Polsce oraz należy do Sieci EACH Network Poland.
Na Uniwersytecie Medycznym prowadzi warsztaty, szkolenia i wykłady dla przyszłych pracowników opieki zdrowotnej. Naucza komunikacji klinicznej lekarzy oraz przedstawicieli innych zawodów medycznych. Jest zaangażowana w działalność Centrum Komunikacji Klinicznej oraz w rozwijanie standardów nauczania komunikacji klinicznej w różnych uczelniach medycznych.
Jej zainteresowania dotyczą psychologii onkologicznej, w szczególności opieki paliatywnej i hospicyjnej. Jest również koordynatorem Programu Pacjenta Standaryzowanego „SP2B” w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie oraz współautorką i trenerem programu szkolenia dla rezydentów i specjalistów chirurgii i anestezjologii „BEZPIECZEŃSTWO I INTERDYSCYPLINARNA OPIEKA NAD PACJENTEM CHIRURGICZNYM” w ramach programu „Kształcenie podyplomowe lekarzy – rozwój kształcenia praktycznego z wykorzystaniem technik symulacji medycznej, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych”.
lek. med.  Agnieszka Nowakowska-Arendt
Lekarz specjalista chorób płuc i medycyny paliatywnej, nauczyciel komunikacji klinicznej

Agnieszka Nowakowska-Arendt

lek. med.
Pacjentów przyjmuje w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy. Od 2011 roku pracuje również w opiece paliatywnej.
Jest również nauczycielem akademickim w Collegium Medicum w Bydgoszczy na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, zatrudnionym w Katedrze Opieki Paliatywnej.
Agnieszka Nowakowska-Arendt współpracuje z Centrum Komunikacji Klinicznej w zakresie przygotowywania i prowadzenia warsztatów dla studentów i pracowników ochrony służby zdrowia oraz innych słuchaczy. Wzięła między innymi udział w Bydgoskim Festiwalu Nauki 2018 i poprowadziła warsztat zatytułowany On mnie chyba nie słucha. Jak kierować uwagą pacjenta? dla wszystkich zainteresowanych lekarzy. Ponadto prowadziła także szkolenia dla członków OZS we wrześniu 2018 roku w Piotrkowie Trybunalskim zatytułowane Prawa pacjenta, bezpieczeństwo opieki oraz warsztaty z komunikacji klinicznej dla Członków Ogólnopolskiego Zrzeszenia Szpitali Akredytowanych. Jest również zastępcą krajowego reprezentanta EACH w Polsce.
Prywatnie interesuje się zdrowym stylem życia, podróżami oraz literaturą.